E-Gerecht In Eerste Aanleg van Aruba: Droom of nabije toekomst? (verschenen 20 juli 2001)

Het is vrijdagmiddag gelukkig is het ook reces dus hoef ik niet de rol door te bladderen voor zaken die a.s. Woensdag weer op de rol staan. Echt veel zin om actief te zijn heb ik op dit moment ook niet, dus heb ik maar gekozen om "online"te gaan en de Amigoe maar te gaan lezen. Na de digitale krant te hebben gelezen sluit ik mijn ogen en droom weg.......

Het is donderdagmiddag ik krijg van mijn PC te horen dat de griffie de "online rol" in mijn "inbox" ligt. Even mailtje openen inloggen met "username" en "password" om tot de "secured-site" te kunnen  betreden en even later zit ik de "online-rol" te bekijken. Van de vele opties kies ik eerst voor de optie "mijn zaken" en krijg ik een overzicht van welke van mijn zaken woensdag a.s. op re rol staan, ik kan overigens de hele voortraject van de zaak ook zien, zoals datum van indiening van het verzoekschrift, datum van betekening door de deurwaarder en de stand van de zaak "p'", "up", de gevreesde "z.v.u" etc. Conclusies die al klaar liggen kan ik ook alvast meteen elektronisch naar de griffie versturen, zij het dat desbetreffend document pas woensdag tijdens de rol door de tegenpartij kan worden geopend. Voor zaken waarvoor uitstel nodig zijn kan ik meteen elektronisch aantekenen, als ik alsnog klaar ben om te dienen kan dat alsnog gewijzigd worden voor 08:30 Woensdag. Ik kies optie "uitstel verzoeken" en een mailtje gaat via de JUSTITIA-LAN naar de tegenpartij met het verzoek om uitstel, als de tegenpartij zijn fiat geeft wordt dat ook op de rol aangetekend en krijg ik een mailjte terug ter bevestiging.

Ik gooi nog een kijkje op de optie "overige kantoorzaken" zaken van mijn kantoorgenoten of er nog iets bijzonders is en als laatste doe ik nog een "cliënten check" om te zien of een van onze klanten gedagvaard is om het even met de cliënt af te kunnen stemmen en als laatste nog een oogje op de verstekvonnissen of er daar nog iets gezuiverd moet worden.

Aan het einde van de digitale rol 08:32 wordt de normale zitting geopend voor de vrijwillige verschijningen en voor degenen  die in persoon  procederen. Het duurt nog ven voordat ook laatstgenoemde categorie zaken op de digitale rol staan, want ja er zijn nog mensen die nog geen PC hebben of die "niet in dat elektronisch gedoe geloven.  Om 08:33 krijg ik een overzicht van alle relevante vonnissen, die ook meteen aan de cliënt kan "mailen". Als er beroep aangetekend moet worden kan dat nog altijd via de JUSTITIA-LAN gedaan worden.

Via de "data exchange" optie wordt ook mijn persoonlijke agenda einde van het hele kantoor voorzien van alle "updates", hetgeen natuurlijk ook inhoud dat ik per zaak weet wanneer die weer op de rol komt, uiterlijke datum voor beroep e.d. Overigens kan ik de JUSTITIA-LAN ook via mijn PC thuis of kantoor in Curacao of tijdens mijn vakantie "accessen" zolang ik aldaar een Internet-verbinding heb.

Daar gaat mijn "inbox"-signaal weer, waarschijnlijk een correctie op de rol.......... Nee hoor, het is een client die een update wil hebben en op dat moment besef ik, dat ik ook geen mail van de JUSTITIA-LAN heb ontvangen en dat de JUSTITIA-LAN verhaal maar afkomstig was van mijn korte, doch heerlijke droom, achter mijn bureau. Voorlopig moet ik de werkzaamheden maar handmatig blijven doen.

Maar wie weet wordt mijn droom in de nabije toekomst toch omgezet in werkelijkheid. De technologie ligt in ieder geval voor handen en een JUSTITIA-LAN - al dan niet draadloos - opzetten is ook niet zo moeilijk. Nieuwe wetgeving lijkt mij a prima facie niet nodig, nu de invoering van JUSTITIA-LAN waarschijnlijk via een wijziging in het rolreglement geregeld kan worden. Zo niet kunnen we het altijd in het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toevoegen. Wie weet, wie weet....of begin ik weer te dromen?

Lincoln D. Gomez - verschenen voor het eerst op 21 juli 2001