Uitspraak: alle stranden van Aruba zijn publiekelijk

Recentelijk is (nogmaals) een rechtszaak begonnen bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, waarbij het gebruik van palapa’s op het strand onderwerp van geschil is geweest.

In het onderhavige geval werd verzocht om het Land Aruba te bevelen dat zij toe zou staan dat een watersport bedrijf de door haar op het strand geplaatste palapa’s (in totaal acht) dagelijks zou kunnen gebruiken gedurende bepaalde tijdstippen.

Het Gerecht oordeelde in dit geval (kort samengevat) dat het Land Aruba als eigenaar geldt van de palapa’s en wel aangezien het Land Aruba ook de eigenaar is van het publieke strand. Dit op grond van de regel dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van bouwwerken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Deze regel staat bekend als natrekking. Volgens het Gerecht is in dit geval sprake van  publiekelijke palapa’s, waar een ieder gebruik van kan maken. Dit betekent dan ook dat bijvoorbeeld lokalen en gasten van het hotel (of andere toeristen) ook gebruik kunnen maken van deze palapa’s. Kortom, het watersport bedrijf (of een hotel) kan niet beweren dat alleen zij (of hun gasten) gebruik kunnen maken van de palapa’s in kwestie. Dit is in lijn met eerdere uitspraken van ons Gerecht waar geoordeeld werd dat soortgelijke palapa’s voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Voor de volledige uitspraak zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2015:50